Motorkerékpár

"A" (motorkerékpár) kategória

Nemzetközi kategória. A 35 kW teljesítményt és a 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.

Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:
 • az "A" korlátozott kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár
 • a segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű
Díjak
Vizsgadíj 20.300 Ft
Kresz elmélet 30.000 Ft
Rutin 70.000 Ft
Forgalom 119.000 Ft
Elsősegély tanfolyam 10.000 Ft
Elsősegély vizsga 12100 Ft
Összesen 219.000 Ft + 20.300 vizsgadíjak + pályahasználat + elsősegély (ha kell)
Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható. (Bármilyen már 2 éve meglévő nemzetközi kategória esetén nem számít kezdő vezetőnek)

Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • írni, olvasni tud
Szükséges:
 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 23.5 év betöltése ( ill. 2 év A1 vagy Ak gyakorlat vez. eng. Másolat eredeti bemutatása)
 • Orvosi alkalmasság igazolása (Vez. eng. esetén fénymásolat és az eredeti bemutatása)
Felmentések

A közúti elsősegélynyújtó vizsga és tanfolyam alól felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel, vagy 1984. január 1. után szerzett jogosítvánnyal rendelkeznek.

A tanfolyam tantárgyai:
 • Alapismeretek: 22 tanóra (1 tanóra 45 perc)
  • Közlekedési ismeretek
  • Járművezetés elmélete
  • Szerkezet és üzemeltetési ismeretek
 • Járműkezelési gyakorlat min. 390 km
 • Alapoktatás 10 tanóra
 • Főoktatás:
  • Városi vezetés: 11 tanóra
  • Országúti vezetés: 5 tanóra
A tanfolyam tantárgyai alkategóriás jogosítvány esetén:
 • Járműkezelési gyakorlat: (24 év 2 éves A1 vagy A2/AK)
 • Alapoktatás 6 / 4 óra
 • Főoktatás
  • Városi vezetés: 8 / 4 óra
  • Országúti vezetés: 2 / 4 óra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

A képzés és vizsgáztatás során motoros kesztyű, protektoros nadrág, protektoros dzseki, motoros cipő vagy csizma, bukósisak viselése kötelező! (bukósisakot, kesztyűt, a motoros öltözék kiváltására alkalmas protektorokat biztosítunk)

Vizsgák letételének határideje:

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le.

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.

Elsősegély ismeretek és vizsga:

A kötelező elsősegély nyújtási ismeretek vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt helyi képviseletei végzik. A sikeres vizsgáról szóló igazolást itt lehet beszerezni. Egészségügyi tanfolyamot igény szerint szervezünk. Az elsősegélynyújtás ismeretek vizsga igazolása nélkül a járművezetési vizsgaigazolás nem adható ki.

Jelentkezési űrlap
Személyi adatok
Állandó lakcím / tartózkodási hely
Értesítési cím
Csatolt dokumentumok

Amit itt várunk kép vagy dokumentum formában:

 • Személyazonosító okmány
 • Lakóhelyet igazoló okmány
 • Magyar tartózkodási engedély
 • Felmentést igazoló okmány
 • Vizsgaigazolás
 • Járművezetői igazolvány
 • Járművezetői engedély
 • GKI igazolvány
 • Vezetői engedély
 • Eü alkalmasság
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolavezetői igazolvány
 • Iskolavezetői bizonyítvány
 • Szakoktatói oklevél
 • Szakoktatói igazolvány

Adatkezelési nyilatkozat