Motorkerékpár

"A" (motorkerékpár) kategória

Nemzetközi kategória. A 35 kW teljesítményt és a 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.

Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:
 • az "A" korlátozott kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár
 • a segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű
Díjak
Vizsgadíj 20.300 Ft
Kresz elmélet 15.000 Ft
Rutin 10.000 Ft
Forgalom 40.000 Ft
Egészségügyi tanfolyam 10.000 Ft
Egészségügyi vizsga 6500 Ft
Összesen 91.800 Ft
Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható. (Bármilyen már 2 éve meglévő nemzetközi kategória esetén nem számít kezdő vezetőnek)

Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
 • 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 24. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • írni, olvasni tud
Szükséges:
 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 23.5 év betöltése ( ill. 2 év A1 vagy Ak gyakorlat vez. eng. Másolat eredeti bemutatása)
 • Orvosi alkalmasság igazolása (Vez. eng. esetén fénymásolat és az eredeti bemutatása)
Felmentések

A közúti elsősegélynyújtó vizsga és tanfolyam alól felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel, vagy 1984. január 1. után szerzett jogosítvánnyal rendelkeznek.

A tanfolyam tantárgyai:
 • Alapismeretek: 22 óra
  • Közlekedési ismeretek
  • Járművezetés elmélete
  • Szerkezet és üzemeltetési ismeretek
 • Járműkezelési gyakorlat min. 390 km
 • Alapoktatás 10 óra
 • Főoktatás:
  • Városi vezetés: 11 óra
  • Országúti vezetés: 5 óra
A tanfolyam tantárgyai alkategóriás jogosítvány esetén:
 • Járműkezelési gyakorlat: (21 év A1 vagy AK / 2 éves A1 vagy AK)
 • Alapoktatás 4 / 2 óra
 • Főoktatás
  • Városi vezetés: 4 / 2 óra
  • Országúti vezetés: 2 / 2 óra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóságán (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

A képzés és vizsgáztatás során motoros kesztyű, protektoros nadrág, protektoros dzseki, motoros cipő vagy csizma, bukósisak viselése kötelező! (bukósisakot, kesztyűt, a motoros öltözék kiváltására alkalmas protektorokat biztosítunk)

Vizsgák letételének határideje:

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le.

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.

Elsősegély ismeretek és vizsga:

A kötelező elsősegély nyújtási ismeretek vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt helyi képviseletei végzik. A sikeres vizsgáról szóló igazolást itt lehet beszerezni. Egészségügyi tanfolyamot igény szerint szervezünk. Az elsősegélynyújtás ismeretek vizsga igazolása nélkül a járművezetési vizsgaigazolás nem adható ki.

Jelentkezési űrlap
Személyi adatok
Állandó lakcím / tartózkodási hely
Értesítési cím
Csatolt dokumentumok

Amit itt várunk kép vagy dokumentum formában:

 • Személyazonosító okmány
 • Lakóhelyet igazoló okmány
 • Magyar tartózkodási engedély
 • Felmentést igazoló okmány
 • Vizsgaigazolás
 • Járművezetői igazolvány
 • Járművezetői engedély
 • GKI igazolvány
 • Vezetői engedély
 • Eü alkalmasság
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolavezetői igazolvány
 • Iskolavezetői bizonyítvány
 • Szakoktatói oklevél
 • Szakoktatói igazolvány