Személygépkocsi pótkocsival

"B96" (személygépkocsi + pótkocsi) kategória Nemzetközi kategória. „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a járműszerelvény együttes megengedett legnagyobb össztömege a 4250 kg-ot nem haladja meg.

A "B96" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:

 • a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
 • a segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű
Díjak
Vizsgadíj9.200 Ft elmélet 3.500 Ft gyakorlat
Kresz elmélet40.000 Ft
Rutin oktatás80.000 Ft (min. 5 óra)
Pótóra16.000 Ft/ó
Összesen120.000Ft + vizsgadíjak +pályahasználat 
További információk

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. "B" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • minimum 18 éves és B kat vezetői engedéllyel rendelkezik
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • írni, olvasni tud

Szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 18 év betöltése
 • orvosi alkalmasság igazolása
 • B kategória megléte

Felmentések

A közúti elsősegélynyújtó vizsga és tanfolyam alól felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel, vagy 1984. január 1. után szerzett jogosítvánnyal rendelkeznek.

A tanfolyam tantárgyai:

 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
 • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 3 óra
 • Járművezetési gyakorlat (1 tanóra 50 perc)
 • Alapoktatás (Rutin): 4 tanóra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

Vizsgák letételének határideje:

A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le. A KRESZ vizsga két évig érvényes.

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.

Személygépkocsi nehézpótkocsival

"BE" (személygépkocsi + nehézpótkocsi) kategória

Nemzetközi kategória. „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

A "BE" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:

 • a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
 • a segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű
Díjak
Vizsgadíj13.800 Ft elmélet 18.900 Ft gyakorlat
Kresz elmélet40.000 Ft
Forgalom192.000 Ft/ó (min. 12 óra)
Pótóra16.000 Ft/ó
Összesen232.000 Ft + vizsgadíjak +pályahasználat
További információk

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • minimum 18 éves és B kat vezetői engedéllyel rendelkezik
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • írni, olvasni tud

Szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 18 év betöltése
 • orvosi alkalmasság igazolása
 • B kategória megléte

Felmentések

A közúti elsősegélynyújtó vizsga és tanfolyam alól felmentést kapnak, akik szakirányú végzettséggel, vagy 1984. január 1. után szerzett jogosítvánnyal rendelkeznek.

A tanfolyam tantárgyai:

 • Alapismeretek: 14 tanóra (1 tanóra 45 perc)
  • Közlekedési ismeretek 5 óra
  • Gépkocsivezetés elmélete 3 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra
  • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 3 óra
 • Járműkezelési gyakorlat min. 192 km (1 tanóra 50 perc)
 • Alapoktatás (rutin): 3 tanóra
 • Főoktatás:
  • Városi vezetés: 4 tanóra
  • Országúti vezetés: 4 tanóra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

Vizsgák letételének határideje:

A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le. A KRESZ vizsga két évig érvényes.

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.

Tehergépkocsi nehézpótkocsival

"C+E" (tehergépkocsi+nehézpótkocsi) kategória

" a "B+E", a "C1+E", a "D1+E" és a "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes)

Az "CE" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:

 • a mezőgazdasági vontató és két nehézpótkocsija
 • a segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű
Díjak
Vizsgadíj28.100 Ft
Kresz elmélet40.000 Ft
Rutin80.000 Ft 
Forgalom180.000 Ft  (  8 óra + 1 vizsga )
Pótóra20.000 Ft
Áthelyezett esetén adminisztrációs díj10.000 Ft
Összesen300.000 Ft + vizsgadíjak +pályahasználat 
További információk

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • minimum 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

Szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 20.5 év betöltése
 • orvosi alkalmasság igazolása

Felmentések

A tanuló felmentést kaphat továbbá szakirányú végzettség esetén szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, ill. biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga alól.

A tanfolyam tantárgyai:

 • Alapismeretek: 20 óra
  • Közlekedési ismeretek 8 óra
  • Járműszerelvény vezetéselmélete 4 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra
  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 4 óra
 • Járműkezelési gyakorlat min. 168 km
 • Alapoktatás: 4 óra
 • Főoktatás:
  • Városi vezetés: 4 óra
  • Országúti vezetés: 4 óra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

A vezetési órák időtartama 50 perc. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

Vizsgák letételének határideje:

A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le. A KRESZ vizsga két évig érvényes.

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.