Tehergépkocsi

"C" (tehergépkocsi) kategória

Nemzetközi kategória. A "C" és "C1" kategóriába tartozó 3500 kilogrammot meghaladó járművek vezetésére

Az "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:
 • a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
 • a segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű
Díjak
Vizsgadíj 32.700 Ft
Kresz elmélet 40.000 Ft
Rutin 1x 120.000 Ft
Forgalom 2x 120.000 Ft
10.000 Ft
Áthelyezett esetén adminisztrációs díj 10000 Ft
Összesen 400.000 Ft + vizsgadíjak +pályahasználat
Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • minimum 21 éves (18 év csak belföldre korlátozva), vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik
Szükséges:
Felmentések

A tanuló felmentést kaphat munkavédelem elméleti vizsga alól, amennyiben rendelkezik T kategóriás - mezőgazdasági vontató - jogosítvánnyal. Felmentést kaphat továbbá szakirányú végzettség esetén szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, munkavédelem elméleti vizsga, ill. biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga alól.

A tanfolyam tantárgyai:
 • Alapismeretek: 80 óra
  • Közlekedési ismeretek 32 óra
  • Gépkocsivezetés elmélete 8 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 16 óra
  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 16 óra
  • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 8 óra
 • Járműkezelési gyakorlat min. 348 km
 • Alapoktatás: 6 óra
 • Főoktatás:
  • Városi vezetés: 15 óra
  • Országúti vezetés: 4 óra
  • Vezetés éjszaka: 2 óra
  • Hegyvidéki vezetés: 2 óra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

A vezetési órák időtartama 50 perc alap és pótóra 5000 ft/óra. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

Vizsgák letételének határideje:

A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le. A KRESZ vizsga két évig érvényes.

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.

Jelentkezési űrlap
Személyi adatok
Állandó lakcím / tartózkodási hely
Értesítési cím
Csatolt dokumentumok

Amit itt várunk kép vagy dokumentum formában:

 • Személyazonosító okmány
 • Lakóhelyet igazoló okmány
 • Magyar tartózkodási engedély
 • Felmentést igazoló okmány
 • Vizsgaigazolás
 • Járművezetői igazolvány
 • Járművezetői engedély
 • GKI igazolvány
 • Vezetői engedély
 • Eü alkalmasság
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolavezetői igazolvány
 • Iskolavezetői bizonyítvány
 • Szakoktatói oklevél
 • Szakoktatói igazolvány

Adatkezelési nyilatkozat