Tehergépkocsi

"C" (tehergépkocsi) kategória

Nemzetközi kategória. A "C" és "C1" kategóriába tartozó 3500 kilogrammot meghaladó járművek vezetésére

Az "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még:

 • a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
 • a segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • a kerti traktor
 • az állati erővel vont jármű
Díjak
Vizsgadíj 32.700 Ft
Kresz elmélet 40.000 Ft
Rutin 72.000 Ft
Forgalom 234.000 Ft
Pótóra18.000 Ft/ó
Áthelyezett esetén adminisztrációs díj 10.000 Ft
Összesen 346.000 Ft + vizsgadíjak +pályahasználat

Tanfolyamra az vehető fel, aki

 • minimum 21 éves (18 év csak belföldre korlátozva), vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik

Szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 20.5 év betöltése
 • orvosi alkalmasság igazolása

Felmentések

A tanuló felmentést kaphat munkavédelem elméleti vizsga alól, amennyiben rendelkezik T kategóriás - mezőgazdasági vontató - jogosítvánnyal. Felmentést kaphat továbbá szakirányú végzettség esetén szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, munkavédelem elméleti vizsga, ill. biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga alól.

A tanfolyam tantárgyai:

 • Alapismeretek: 80 óra

  • Közlekedési ismeretek 20 óra
  • Gépkocsivezetés elmélete 10 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 14 óra
  • Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás 8 óra

   

  • Járműkezelési gyakorlat min. 348 km
 • Alapoktatás: 4 óra
 • Főoktatás:
  • Városi vezetés: 6 óra
  • Országúti vezetés: 4 óra
  • Vezetés éjszaka: 2 óra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor a KRESZ vizsgára, ami számítógépen történik a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b).

A vezetési órák időtartama 50 perc alap és pótóra 5000 ft/óra. A gyakorlati oktatás járműkezelési (Biztonsági ellenőrzés, illetve a technikai kezelés és manőverezési feladatok) oktatással kezdődik.

Vizsgák letételének határideje:

A tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le. A KRESZ vizsga két évig érvényes.

A forgalmi vizsgatárgyakból két éven belül elért öt sikertelen vizsgát követően, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton pszichológiai alkalmasság igazolása szükséges egy alkalommal.